Garanti

Dersom produktet ditt har en skade eller andre problemer som garantien dekker (les vilkårene under), vil produktet bli erstattet med et helt nytt produkt eller reparert hos våre profesjonelle reparatører.

Vi gir ett år garanti på våre produkter. Garantien gjelder teknisk feil, produksjonsfeil og ikke skader som er laget av våre kunder. Dersom ditt produkt har noen tekniske problemer så tar du kontakt med engang og sender et bilde/video på mail slik at vi får sett på problemet før du leverer produktet til oss. Du er selv ansvarlig for å dekke tur/retur kostnadene.

Kostnader som har oppstått som følge av manglende kvalitet på utført arbeid ved produksjon eller defekte deler, dekkes av garantien.

Garantien dekker IKKE, feil bruk, voldsom håndtering, bruk av ikke-godkjent tilbehør, normal slitasje eller endringer av konstruksjonen. Reklamasjonsretten avvises dersom produktet helt eller delvis har blitt adskilt av brukeren.